søndag 2. november 2008

Delicious.com - igjen

Jeg har den siste uka testet ut litt flere funksjoner på Delicious.com.

Først og fremst har jeg begynt å bygge et nettverk. En utfordring her er jo at jeg ikke går rundt og vet brukernavnene til de personene jeg tror det ville være interessant utveksle resurser med, men det går jo an å gjette litt. Mange bruker samme brukernavn flere steder, og da er det jo bare å prøve seg frem. Selv har jeg etter hvert gjort en del av mine bokmerker offentlige (delicious.com/klumpen) og noen har da valgt å få se på dem og :)

Det neste spørsmålet er stiller meg er om dette er noe kan jeg kan ha nytte av i egen undervisning? Jeg tror det er litt avhengig av modenheten i den aktuelle elevgruppa. På den ene sida kan det være enklest å bruke lenkesamlingen i It'sLearning, så ligger alt samlet og det er lettere å få oversikt for elevene. Det gir meg også til en kontrollmulighet å kunne se hvilke elever som i det minste har vært inne på sida som viser den aktuelle lenka. på den andre sida kan det jo være nyttig for elevene å lærer å bruke sosiale bokmerker, det å lære seg å "tagge" fornuftig kan i seg selv være nyttig kunnskap. Jeg tror også terskelen for at elever publiserer egne lenker de mener er aktuelle er lavere på Delicious.com enn i It'sLearning, spesielt dersom vi legger til "bookmarkleten" i nettleseren på skolemaskinene. En annen fordel med å bruke noe som ligger åpen på internett er muligheten til å se på temaer tverrfaglig (i motsetning til lenker på enkelte fagsider) og kontinuitet i form av å ha tilgang til de samme lenkene hele skolegangen og evt. senere i nye studier og jobb (i It'sLearning mister elevene stort sett tilgang etter endt skoleår).

Et alternativ er jo å bruke en kombinasjon av lenker i It'sLearning og i Delicious.com: Dersom det er nettsteder med viktig obligatorisk fagstoff publiseres lenken til disse begge steder, dersom det er lenker til fordypningsstoff, artikler som ligger litt på siden av tema o.l. publiseres disse bare på Delicious.com. Dette er jo en metode som krever gangske mye av læreren, men som kan gi et stort utbytte dersom man har aktive og interesserte elever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar