tirsdag 11. november 2008

YackPack

YackPack er et program for å prate sammen over nett, synkront eller asynkront.

Personer som er logget inn i samme "Yack" (=samtale) kan snakke sammen på samme måte som med gode gamle Walki-talkier: Du holder knappen inne når du vil snakke og slipper for å høre hva andre sier. Når du har opprettet en konto kan du lage så mange "Yack'er" du vil, og invitere folk til å bli med i samtalen. Jeg er litt usikker på hvorfor man skulle velge å bruke YackPack i stedet for mer etablerte Skype eller MSN for synkrone konferansesamtaler. Et poeng kan være at det så vidt jeg har forstått bare er mulig for en person å snakke av gangen, det blir veldig lett til at man prater i munnen på hverandre i vanlige konferansesamtaler.

Det er også mulig å sende muntlige beskjeder til hverandre asynkront. Da kan den som mottar meldingene høre på dem når det passer. Jeg tror dette kan være nyttig for elever som har store skrivevansker: Å levere oppgaver muntlig har hittil vært ensbetydende med å så ansikt til ansikt med læreren, noe som kan være skummelt nok i seg selv. Å kunne snakke inn svar på oppgaver i eget tempo, og få tilbakemeldinger fra læreren på samme tid og måte som resten av klassen kan være positivt.

YackPack har laget en video hvor de snakker om hvordan produktet kan brukes i skolen. Et interessant bruksområde kan være fremmedspråkopplæringen, hvor hver enkelt elev kan får tilbakemelding på uttale m.m.

Det er også mulig å legge til en widget på f.eks. en blogg. Jeg er ikke helt sikker på nytteverdien av dette, men har forsøkt meg likevel. Dersom du har lyst til å se hvordan dette fungerer kan du prøve nederst til høyre på denne siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar