mandag 27. oktober 2008

Erfaringer med digitale tester så langt

Erfaringer med digitale tester så langt

Jeg har nå hatt en digital test laget i It'slearning liggende ute for utprøving på fagsidene til Læringssystemer, pedagogikk, tekn. og innholdsprod ved HiST i ca tre uker. Dette innlegget blir en oppsummering av tanker og erfaringer med bruk av digitale tester så langt, og refleksjoner over kommentarene jeg har fått fra mine medstudenter.

finnparRefleksjoner rundt egen test:
Jeg valgte å lage en test om bildekunnskap for elever på medier og kommunikasjon. De personene som har forsøkt seg på testen er medstudenter med til dels helt andre fagfelt, noe som nok har satt visse begrensninger i forhold til å kunne få tilbakemeldinger på innholdet i testen. (Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å prøve ut testen på den faktiske målgruppen.)

På den tekniske siden var jeg opptatt av å prøve ut de ulike spørsmålsmulighetene som er tilgjengelige i den nye testfunksjonen i It'sLearning. Jeg har fått en del kommentarer på at noen av finn par oppgavene ble vanskelige å svare på fordi noen av alternativene ikke vistes på skjermen (se figur til høyre). Dette kunne kanskje rette opp til en viss grad ved å gjøre bildene mindre. På den andre side er det begrenset hvor små bilde bør være, det skal jo være mulig å gjenkjenne bestemte teknikker og kjennetegn. I eksempelet her er nok Guernica av Picasso gjengitt for lite til at man kjenner det igjen uten å være svært kunstinteressert.


Hva er mulighetene for å bruke digitale tester i min egen undervisning?
I utgangspunktet tenkte jeg på digitale tester som rene flervalgstester som kunne brukes til å teste elevenes evne til å pugge teori, først og fremst lære seg definisjoner på faguttrykk. Arbeidet med digitale tester de siste ukene har gitt meg innsikt i andre bruksområder:

  • Ulike spørsmålstyper og -formuleringer gir mulighet til å teste mer enn bare ren gjengivelse av faktakunnskaper, jmf. innlegget mitt Eksempel på et testspørsmål jeg er ganske fornøyd med ;).
  • Tester kan brukes både formativt og summativt. Å gi oppgaver som elevene må jobbe med, f.eks. finne kilder i på nett eller i bøker for å svare på kan være mer motiverende for en del elever enn å bare få  beskjed om å gjøre oppsummeringsspørsmål i boka. ?Mange elever i dag stritter i mot bare læreren nevner at de skal åpne boka! Spesielt elever med lese- og skrivevansker er ofte mye mer motivert til å jobbe med datamaskin enn med en tradisjonell fagbok.
  • Muligheten til å legge inn kommentarer i forbindelse med hver spørsmål gjør at at tester også godt kan brukes til å formidle fagstoff. Jeg ser for meg spesielt å bruke forklarende tester i forbindlese med repetisjon av fagstoff: Dersom eleven svarer rett på et spørsmål får hun en bekreftelse på dette, er svaret feil får hun enten en tekst som forklarer hva som er rett eller en henvisning til hvor man kan lese mer om temaet. (Dette vil jeg skrive mer om og eksemplifisere i en PPU-oppgave i løpet av vinteren. Jeg vil publisere den her når den er klar.)

Konklusjon?
Det her vært spennende å se på nye muligheter for bruk av digitale tester, jeg har helt klart fått mange nye ideer jeg gleder meg til å ta i bruk på egne elever. Spesielt er jeg interessert i å jobbe videre med å utvikle metoder for å få elever som har "leseskrekk" og som synes teori er kjedelig til å bli mer engasjerte. Forhåpentlig kan jeg ved hjelp av digitale tester og andre teknikker få dem til å forstå at teorien er et nyttig og nødvendig hjelpemiddel når de skal utvikle egne medieprodukter i fremtiden.
 

Én kommentar

Svend Andreas Horgen

18.nov.2008 kl.12:47
Fin oppsummering og flott at du er interessert i å lære mer om digitale tester! Et lite tips på tampen: På min egen blogg legger jeg jevnlig ut en del tips i en egen tipsserie: gjemmesiden.blogspot.com/search/label/Tipsserie1

Du har sett en del av dette før fra lærestoffet, men det kan også komme en del interessante kommentarer. Følg med om du vil.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar