torsdag 25. september 2008

Bruk av LMS for å forbedre undervisingen

I tidligere innlegg har jeg stort sett diskutert enkeltfunksjoner i LMS (It'sLearning) og hvordan de kan brukes til å forbedre undervisningen av foto i den videregående skolen, studieretning for medier og kommunikasjon. Det er ikke tvil om at det ligger mange muligheter i de ulike LMS'ene som kan gjøre hverdagen for både lærere og elever både lettere og bedre. Jeg tror likevel vi skal ta oss tid til å reflektere over noen av grunnene til at disse funksjonene ikke blir tatt i brukt i større grad enn de blir.

didaktiskrelasjonstenkning

Den didaktiske relasjonsmodellen kan være nyttig å se på i så måte. Dersom vi endrer arbeidsmåten vil dette påvirke de fleste andre elementene i modellen:
  • Målet vil være det samme - elevene skal få de kunnskaper som fagplanene beskriver.
  • Elevene i klassen vil være de samme - men måten de reagerer på undervisningen kan endres.
  • Vurderingen vil påvirkes - for eksempel med automatiserte tester.
  • Innholdet kan bli mer uoversiktlig for elevene og læreren, dersom man tar i bruk eksterne kilder fra nettet - det blir umulig å følge opp alle lenkene alle elevene kan finne på å følge.
  • Det må settes nye rammer - når og hvordan skal kommunikasjon mellom elever og lærere foregå?
Jeg har forståelse for at lærere med lang erfaring i skolen stiller spørsmål om hvorfor man skal endre undervisningsopplegg som fungerer godt fra før. "Why fix something that ain't broken?"  Svaret blir vel: "The times they are a-changin'".  Dagens elever er vokst opp med data og internett på en måte ingen tidligere generasjon er. De vet knapt nok om noen annen måte å lete frem informasjon på enn å søke på Google - ingen av mine elever er i stand til å finne frem en bok på egenhånd på biblioteket! Og siden utviklinga neppe lar seg bremse (og i alle fall ikke reverseres) så må vi bare henge med i svingene, og ta i bruk de mulighetene vi har til å nå frem til målgruppa vår, nemlig elevene.

Et annet viktig punkt å ta med i betraktningen når vi vurderer hvorvidt lærerne er flinke til å ta i bruk ny teknikk er at det tar tid å lære nye ting. Det er travelt å være lærer! I en jobb hvor mange mener tida ikke strekker til som det er, og konstant føler at de ikke klarer å følge opp elevene så godt som de burde, er det ikke lett å sette av tid til kompetanseutvikling for seg selv. Når du har ti ting som skal ordnes og tid til en, er det klart det er lettest å ty til arbeidsmåter som er kjente, i stedet for å bruke tid på å lære seg ny teknikk og tenke ut nye pedagogiske metoder. Her tror jeg skoleledelsen må inn med systematisert opplæring, ellers drukner behovet for å sette seg inn i LMS?enes muligheter i faglig oppdatering, oppfølging av elever med spesielle behov og skolens stadig økende krav til dokumentasjon.

Det er klart at lærere må bli flinkere til å ta i bruk andre sider at LMS'ene enn de rent administrative, men jeg tror vi skal være litt tilbakeholdne med å bli for kritiske til de lærerne som ikke klarer dette i den grad elevene forventer. Det er krevende nok å være lærer, om ikke du skal utsettes for at "alle" mener du ikke er flink nok.

Én kommentar

Svend Andreas Horgen

08.okt.2008 kl.13:39
Veldig god oppsummering av dine øvrige innlegg. Alt i alt, veldig spennende lesing og gode refleksjoner du har gjort deg!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar