søndag 21. september 2008

Diskusjonsforum som ordliste

(Du bør lese innlegget "Hvordan kan en mer kreativ bruk av LMS gjøre fotoopplegget bedre?" før du går løs på denne teksten.)

For et par år siden skulle jeg undervise en klasse i mediekommunikasjon. I bilde-(foto-)kunnskap er det som i alle andre fagfelt en del nye ord og uttrykk elevene må forholde seg til. Ved skolestart hadde vi fått beskjed om at tidligere elever hadde fått trekk ved muntlig eksamen p.g.a. lite og dårlig bruk av faguttrykk. Dette var derfor en satsingsområde. Jeg fant derfor på at elevene i etterkant av gjennomgangen i klassen skulle utvikle en ordliste som de kunne bruke som oppslagsverk gjennom året. Til dette opprettet jeg et diskusjonsforum, og laget en standard for oppsett av innlegg. I første runde delte jeg ut et ord eller uttrykk til hver av elevene og satt av tid til oppgaven i timen.

Hvorfor fungerte det ikke som jeg hadde planlagt? For det første tror jeg ikke elevene så poenget med ordlista. Studieteknikk må læres. Jeg antok at elevene hadde lært dette på ungdomskolen, men så godt som ingen av dem hadde på noe tidspunkt selv måttet ta ansvar for å ta notater eller lignende for å repetere senere. Dermed ble øvelsen i å lage ordlista meningsløs for de fleste.

Jeg spurte også elevene på slutten av skoleåret hvorfor det ikke var lagt inn noen flere uttrykk enn de jeg hadde kommandert dem til å skrive den første timen. Det viste seg at det delvis skyltes at elevene ikke var vant til å tenke samarbeid på denne måten, de leste i boka og pugget til prøver på egenhånd. Delvis var det en kultur i klassen for at å jobbe ikke var kult ? man skulle helst oppnå gode karakterer uten av noen så at man brukte noe tid på å arbeide med stoffet. Jeg kjente på tidspunktet ikke til muligheten til å åpne for anonyme innlegg. (Kanskje det er en relativt ny funksjon?) De av elevene som like ideen om en ordliste, turte rett og slett ikke å legge ut innlegg i frykt for kommentarer ? det kunne kanskje løses ved hjelp av anonyme innlegg? Det kom også frem et ønske om at jeg skulle ha gitt alle elevene et nytt uttrykk hver en til to ganger hver måned for å holde trykket oppe ? de anså at å ta initiativ selv ble for vanskelig.

Jeg vil i denne sammenhengen også nevne at andre, mer erfarne lærere ga utrykk for stor skepsis da de fikk høre om ordlista. Dette har nok nådd frem til elevene, og skapt en negativ holdning til prosjektet. Nylig snakket jeg med en annen medielærer som hadde forsøkt et liknende opplegg, han hadde opprettet en wiki som elevene brukte til ordliste. Han kunne fortelle at det fungerte veldig bra i hans klasse, elevene la inn innlegg på egenhånd og kommenterte og diskuterte hverandres innlegg. De lærte masse utrykk og fikk i tillegg øvelse i skriftlig fremstilling, som jo er en av de grunnleggende ferdighetene i følge Kunnskapsløftet.

Jeg tror at å bruke et diskusjonsforum som ordliste kan gi god læring for elevene på medier og kommunikasjon, men det krever en del fra lærerens side:
  • Elevene må få en forklaring på hvorfor det er fornuftig med ei ordliste.
  • For å dra i gang arbeidet kan det være lurt å dele ut ord og utrykk til elevene, for å gi et hint om hvilke utrykk som er viktige.
  • Dersom elevene selv ikke følger opp kan det være lurt å fortsette med å dele ut utrykk som lekser.
  • Det er også viktig at læreren følger opp og kvalitetssikrer de innleggene som kommer, ellers har ikke ordlista noen verdi for elevene når de skal repetere.

Én kommentar

Svend Andreas Horgen

08.okt.2008 kl.13:28
Jeg synes det er litt rart om noen er skeptiske til det å lage en ordliste som et forum. Jeg har selv prøvd det i flere av mine fag, og alle kollegaer som jeg forteller det til, synes det er en knallgod idé! Tilbakemeldinger viser også at dette kan fungere veldig greit. Ellers synes jeg, basert på din forklaring og diskusjon rundt opplegget, at oppsummeringen din fungerer som et sett av fine retningslinjer for hva en bør tenke over for å lykkes. Interessant!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar