søndag 21. september 2008

Hvordan kan en mer kreativ bruk av LMS gjøre fotoopplegget bedre?

Hvordan kan en mer kreativ bruk av LMS gjøre fotoopplegget bedre?
La meg først si at jeg tror det er mer enn bare en bedre bruk av LMS som må til for å oppnå et optimalt opplegg, jeg tror blant annet at det må fremgå tydeligere at det skal være en sammenheng mellom fagene, både i den fysiske klasseromssituasjonen og forøvrig.

Jeg har stor tro på å bruke LMS i skolehverdagen, både som et administrasjonssystem og til pedagogiske løsninger. Per i dag fungerer det bare i en viss grad som administrasjonssystem. Det spørsmålet jeg som lærer blir stil flest ganger i løpet av et skoleår er ?Hvor ligger oppgaven?? Elevene finner rett og slett ikke frem i systemet. Dermed blir det som var tenkt å lette arbeidsflyten en hindring i stedet.

I It?sLearning blir det hvert år ved skolestart opprettet et rom for hvert av de tre mediefagene (disse er beskrevet i innlegget ?Et typisk fotoopplegg?). Til oppgaver som går på tvers av fagene opprettes det i tillegg et fag: Tverrfaglig. Dermed har elevene fire fagrom å forholde seg til når de skal løse oppgaver. Ikke bare er dette forvirrende rent administrativt, det forsterker også skillet mellom fagene og hindrer dermed elevene å knytte faglige sammenhenger, jamfør Blooms taksonomi for læring, nivå 3-6. Om man i stedet oppretter et fagrom med oversiktlig mappestruktur, vil dette trolig lette det administrative og frigjøre mer tid til pedagogisk arbeid. Samtidig er det viktig å huske at mange kokker ofte gir mye søl, og de involverte lærerne må derfor bli enige om hvordan rommet skal organiseres og holde seg til disse standardene.

Når disse administrative oppgavene er tatt vare på er det på tide å se på hvilke pedagogiske gevinster man kan få ved å utnytte LMS bedre. Jeg har selv prøvd ut noen funksjoner med større eller mindre hell, og vil gå gjennom noen i de kommende innleggene.
 

Én kommentar

Svend Andreas Horgen

08.okt.2008 kl.13:24
Det er en interessant observasjon det du sier om at flere fagrom for fag som naturlig hører sammen, faktisk gjør det vanskeligere for elevene å se sammenhenger på tvers av fagene. Min erfaring fra liknende tverrfaglige opplegg, er at god kommunikasjon mellom faglærere er viktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar