tirsdag 23. september 2008

Et eksempel på bruk av eksterne læremidler

Våre elever bruker FinalCut for å redigere video. Det foreligger på skolen en PPT som kort beskriver de enkleste funksjonene i programmet. På nettstedet til Apple er det lagt ut svært gode "tutorials" for bruk av FinalCut. Disse er laget av folk som helt sikkert har mer erfaring og kunnskap om stoffet enn meg som lærer. Ved å legge ut lenke til mine elever til dette nettstedet oppnår jeg blant annet:
  • Jeg sparer meg selv for mye arbeid med å lage en god PPT, og kan bruke tida til andre ting.
  • Elevene får tilgang til gode ressurser, både for grunnleggende ferdigheter og fordypningsstoff for de som er interessert.
  • Elevene får i tillegg øvelse i engelsk, noe som støtter målet om mer tverrfaglighet i skolen.
Motforestillinger mot en slik løsning:
  • "Hvis vi gir fra oss kontroll over hva elevene lærer kan vi risikere at de spør om noe vi ikke kan. Dermed kan vi fremstå som dumme og miste autoritet."
  • "En lærer som bare henter inn stoff fra andre kilder fremstår som lat, og er et dårlig eksempel."
  • "En lærer som ikke kan lage gode læremidler selv fremstår som lite dyktig."
  • "Det er vanskelig for elevene å forholde seg til fagstoff på engelsk."
  • "Når elevene laster ned videoer sprenges kapasiteten på nettverket."
Jeg lar disse påstandene stå uimotsagt i denne omgang, det holder å si at jeg mener det ligger en viss frykt for nye og ukjente metoder blant mange lærere, og at det til tider kan hindre god utvikling.

3 kommentarer

Nils Håkon Nordberg

25.sep.2008 kl.09:04
En annen fin ting med tutorials på nettet er at elevene lærer i sitt eget tempo. Noen har behov for å se ting et par ganger, andre må holde på litt mer, kanskje be om hjelp. Fellesundervisning i programvare følger alltid tempoet til den svakeste eleven, og fungerer dårlig. Med tutorials frigjøres læreren til å kunne gå rundt og hjelpe.

Kirsti

25.sep.2008 kl.15:45
Visste jo det var noe jeg glemte. Godt poeng!

Svend Andreas Horgen

08.okt.2008 kl.13:36
En ulempe som du ikke nevnte, er at lærestoffet kan forsvinne. Hvis Apple fjerner videoene, så mister du mye av ditt opplegg. Etter min mening er dette det mest negative med å gjøre slik.

De andre punktene du lister opp som negative, forstår jeg for så vidt, og det er gode punkter. Likevel har jeg bare dette å si: en lærer skal heve seg over slike fordommer! De som eventuelt skulle klage (av kollegaer) på at en lærer gjør bruk av nyttige flotte ressurser på nett, bør tenke seg om hva de selv gjør. Ingen kan etter min mening påstå at lærere som bruker andre ressurser, er late. Jeg tror likevel du har rett: Mange lærere vegrer seg mot å bruke annet stoff på grunn av slike fordommer.

Jeg har selv søkt en del etter stoff, og erfart at det faktisk er veldig tidkrevende og vanskelig å finne godt stoff. Jeg tror at det å vite hva som fins på nett og erkjenne at dette aktviserer, motiverer og engasjerer elevene, er en stadig viktigere kompetanse for dagens lærere. De som lykkes fremover, er det som klarer dette. Ikke utelukkende, men absolutt et pluss å kunne bruke slikt stoff. Selv fikk jeg nesten lyst til å melde meg på kurset ditt om filming, da opplegget virker veldig bra!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar