søndag 21. september 2008

Et typisk fotoopplegg

Hvilke grep kan tas for å forbedre opplæringen på min skole? Kan Mulighetene som ligger i vært LMS utnyttes bedre? For å se på disse spørsmålene må jeg først beskrive et typisk opplegg i grove trekk og finne svakhetene i dette.

Undervisningen i medier og kommunikasjon på videregående er delt opp i tre fag: medieproduksjon, mediekommunikasjon og mediedesign. På en del skoler har de valgt å gå vekk fra den klassiske timeplandelingen mellom disse fagene og kjøre rene moduler som tar for seg de ulike aspektene ved de forskjellige mediene. En stor fordel med det er at kompetansen hos lærerne brukes der den er best, fotografer underviser i foto, radiofolk i lyd o.s.v. Hos oss er fagene fortsatt satt opp separat på timeplanen og hver lærer har ansvar for et fag, noe som krever at lærerne har eller skaffer seg kompetanse innenfor alle fagfeltene. Selv har jeg som komplett tonedøv for eksempel undervist i lyd?

Et typisk opplegg starter med en oppkjøringsperiode der alle fagene undervises hver for seg. Etter en stund får elevene en større oppgave hvor de må ta i bruk kunnskapene fra alle fagene og utvikle et produkt enkeltvis eller i grupper.

Eksempel: I medieproduksjon holdes et foredrag med en støttende PPT om bruk av kamera; blender, lukker, ISO osv før elevene slippes ut for å prøve å ta noen bilder selv. I mediedesign snakkes det om bildekomposisjon, og i mediekommunikasjon demonstreres og gjennomføres en enkel bildeanalyse. Etter et par uker får elevene i oppgave å ta 6 bilder hvor de viser at de behersker dybdeskarphet m.m. Sammen med bildene skal de levere en tekst hvor de beskriver hvilke bildekomposisjonsprinsipper de har brukt og hvilket budskap de mener bildet formidler. Det blir satt karakter på oppgaven.

Jeg ser en rekke svakheter ved dette opplegget:
 • Det stoffet som gjennomgås i de forskjellige fagene er ikke tilgjengelig for elever som for eksempel har vært syke (annet enn i PPT som består av stikkord). Dermed går elever glipp av grunnleggende kunnskaper som må ligge til grunn for videre utvikling i faget.
 • Elevene ser ingen sammenheng mellom fagene i oppkjøringsfasen. Tolkningen av symboler i et gammelt maleri og hvilke knapper som skal trykkes på for å oppnå riktig belysning er to helt uavhengige biter av informasjon. Når elevene får i oppgave å ta bilder ut i fra et tema, blir de så opptatt av teknikken at de glemmer å tenke budskap og komposisjon. dermed må dette tilordnes i ettertid, som regel i siste time før innlevering, noe som ikke gir den læringen øvingen er ment å gi.
 • Elevenes oppfattelse av lærerne kan skape problemer: De kan oppleve at alle lærerne kan alt, fordi det varierer hvem som er tilstede selv om arbeidsoppgavene er de samme, noe som fungerer på et grunnleggende nivå. Senere kan elevene spørre en lærer om hjelp i et fag hvor kompetansen ikke er tilstede, noe som skaper missnøye og uro i klassen ? ?hvis ikke lærerne kan dette en gang, hvorfor skal vi lære det da??
En kommentar

  Svend Andreas Horgen

  08.okt.2008 kl.13:21
  Du har en fin og veldig grundig bakgrunnsbeskrivelse av dagens opplegg i mediafag. Ikke så mye mer å si i kommentaren til akkurat dette innlegget. Gleder meg til å se hvordan du tenker deg at LMS kan brukes til å gjøre opplegget bedre!

  Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar