tirsdag 23. september 2008

Utfyllende fagstoff

Som nevnt i innlegget Et typisk fotoopplegg er etter min mening en av de store utfordringene med dagens undervisning at elevene ikke har tilgang til noen form for skriftlig dokumentasjon av det de skal lære. Dette gjelder spesielt i medieproduksjon, hvor de færreste skoler i dag kjøper inn mer enn et eksemplar av lærebøkene. Teorien er at man kan klare seg på digitale læremidler. Problemet er at disse ikke er tilstrekkelig utviklet.

I praksis lager lærerne PPT?er og holder foredrag og demonstrasjoner av utstyr for å formidle kunnskapen. Det fungerer greit for de fleste elevene, men noen grupper faller utenfor:
  • Elever som av forskjellige grunner trenger å gjennomgå stoffet flere ganger for å få det med seg.
  • Elever som har vært syke eller borte av andre grunner.
  • Ulike læringsstiler gjør at noen elever lærer bedre av å lese på egenhånd enn å høre foredrag i plenum.
PPT?ene blir lagt ut på LMS, men fordi de er laget for å brukes som støtte til foredrag gir de ofte ikke noen mening i seg selv. Noen stikkord på skjermen kan være hjelpsomt når man kan utbrodere muntlig, men som helhetlige læremiddel holder de ikke mål.

Kan man bruke resursene i et LMS for å hjelpe på denne situasjonen? Først og fremst handler det vel om å utvikle læremidler som er utfyllende nok. Dette er et stort arbeid som de fleste lærere ikke føler de har kapasitet til. Men ved å ta oppfordringen fra Line Kolås om å tillate oss selv ?å snu bunken? gjøre situasjonen bedre over tid. Om vi lager eller finner frem og gjør tilgjengelig en ny ressurs i hver bolk med undervisning, og så gjentar prosessen året etter, så vil vi etter hvert sitte med et stort utvalg av ressurser som kan gjøres tilgjengelige for ulike elevgrupper. Om disse ressursene lages og presenteres inne i LMS?et eller det lenkes til eksterne kilder er etter min mening likegyldig i denne sammenhengen.

Én kommentar

Svend Andreas Horgen

08.okt.2008 kl.13:30
Helt enig med deg i det du her skriver, og det med å snu bunken som Line Kolås skriver om, tror jeg er et veldig konkret tiltak som burde brukes mye mer!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar